www.mrcash.nl


Voorwaarden

1. Definities
Escortplek: De website op het internet domein www.escortplek.nl met alle bijbehorende promotietools in de huidige vorm en in toekomstige vormen.
Promotietools: Websites, banners, iframes, rss-feeds en xml-feeds die dienen ter promotie van Escortplek, welke ook op andere internet domeinen gehost kunnen worden.
Escort: Man, vrouw of stel die gepresenteerd wordt in een profiel
Profiel: Webpagina die bestaat uit foto’s, persoonsgegevens en presentatieteksten.
Persoonsgegevens: Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, waaronder naam, e-mail adres, telefoonnummer, adres en woonplaats.

2. Gebruik van Escortplek
2.1 Een profiel plaatsen bij Escortplek.nl is geheel kosteloos en vrijblijvend.
2.1 De minimale leeftijd voor het plaatsen en van een profiel en voor de escort die gepresenteerd wordt in een profiel is 18 jaar. Bij twijfel kan er telefonisch contact opgenomen worden of verzocht worden om een geldig identiteitsbewijs te overleggen alvorens het profiel geactiveerd wordt.
2.2 Het is verboden om een profiel te plaatsen van iemand anders dan jezelf, tenzij je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen.
2.3 Het is verboden om fotomateriaal, persoonsgegevens of presentatieteksten van iemand anders dan jezelf te gebruiken voor een profiel. Als omonstotelijk bewezen is dat gebruikt gemaakt wordt van onrechtmatig verkregen materiaal, dan zal het profiel onmiddelijk verwijderd worden. In ernstige gevallen zal aangifte gedaan worden bij de daarvoor bestemde instanties.
2.4 Escortplek behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen profielen af te keuren of te verwijderen.
2.5 Escortplek is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van de geplaatste profielen, noch voor alle afspraken, contacten en diensten die voortvloeien uit het gebruik van Escortplek.
2.6 Escortplek.nl behoudt zich het recht voor om de geplaatste profielen te gebruiken voor promotietools ter promotie van Escortplek en voor toekomstige websites die geregistreerd worden door Mr.Cash B.V.
2.7 Escortplek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of andere technische problemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
2.8 De profielen zullen nooit beschikbaar gesteld worden aan derden. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarin onomstotelijk bewezen is dat personen in ernstige mate handelen in strijd met deze voorwaarden, de Nederlandse wet of openbare orde.
2.9 Alleen profielen die voorzien zijn van minimaal 2 foto's en correcte persoonsgegevens zullen worden goedgekeurd.
2.10 Per persoon mag er slechts 1 profiel worden aangemaakt worden. Meerdere profielen zullen niet in behandeling genomen

3. Webmasters
3.1 Webmasters die reclame maken voor Escortplek dienen zich te houden aan de voorwaarden zoals die vermeld staan op www.mrcash.nl.

4. Wijziging of uitbreiding van de voorwaarden
4.1 Escortplek.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en/of uit te breiden.


Support centrum